Forbud mot TikTok kan føre til Patriot Act 2.0

Det er sannsynlig at et forbud mot TikTok innføres i USA. Skjer det må et stort antall amerikanske lover innføres. Den langsiktige effekten av dette burde gjøre flere urolig.

Et forbud mot TikTok

Det var som en scene fra Macarthysimen utspilte seg da TikToks sjef, Shou Zi Chew, møtte til kongresshøring 23.mars.

Denne artikkelen ble først publisert i Klassekampen.

I de timelange høringene ble Chew spurt om alt fra hans forbindelser til Kinas myndigheter, til om han føler noe personlig ansvar for den mentale helsen til amerikansk ungdom.

Shou Zi Chew i kongressen.

Høringen er av mange oppfattet som et av de siste leddene i det som vil bli et nasjonalt forbud mot TikTok i USA.

Appen er allerede forbudt på tjenestetelefoner til amerikanske statsansatte, slik som i Norge, mens USA sannsynligvis vil gjøre som andre land og innføre et totalforbudt.

Bak diskusjonene om kinesisk spionasje, levebrødet til TikTok-influenser og datalagring er det derimot et aspekt ved et eventuelt forbud som ikke er like debattert.

Skal forbudet bli effektivt må store fullmakter gis til amerikanske myndigheter. Det vil potensielt føre til at en ny Patriot Act innføres, en Patriot Act rettet mot den digitale verden.

Les også: Elon Musk, Yuval Noah Harari og flere ber om halvt års pause i utviklingen av kunstig intelligens

DATA, ANTI-SOCIAL og RESTRICT

Amerikansk parlamentarisk prosedyre er ikke noe annerledes enn i Norge. En lov som vil føre til et forbud mot TikTok kommer ikke til å hete «Nei til TikTok-loven».

Slik det ser ut nå vil forbudet ta effekt gjennom tre separate lover: Data Act, Anti-Social CCP Act og Restrict Act.

Data Act ble fremmet i 2021 og har som mål å sikre at sosiale medie-brukere får mer kontroll over datalagring. Anti-Social CCP Act rettes også mot sosiale medier, spesielt hvordan sosiale medier misbrukes til å samle brukerinformasjon og spre propaganda.

Det er derimot Restrict Act som burde settes mest under lupen. Den nyeste av de tre lovene ble framlagt 07.mars 2023. Loven er rettet mot TikTok og betraktet som den siste spiker i kista for det sosiale mediet i USA.

Loven nevner ikke TikTok eller sosiale medier spesifikt, men går langt i å fremme forslag som vil gi amerikanske myndigheter retten til å overvåke alt som utgjør en digital «uakseptabel risiko» for USA og dets borgere. For mange minner Restrict Act mer og mer om en digital Patriot Act.

Patriot Act på steroider

I kjølvannet av 11. september-angrepet innførte USA Patriot Act, en lov som ga myndighetene retten til å overvåke så og si hvem som helst så lenge det var en mistanke om terrorsamarbeid. Åpenbart førte dette til enormt med overvåkning, noe blant annet Edward Snowden bidro til å avsløre.

Kritikken som nå rettes mot Restrict Act tar utgangspunkt i at loven ikke er noe annet enn en videreføring av Patriot Act. Forskjellen er at den nye loven er laget for en digital verden.

For hva er det egentlig Restrict Act tilrettelegger for? Under loven vil presidenten og handelsdepartement ha lov til å identifisere all informasjon, – og kommunikasjonsteknologi et fremmed, fiendtlig land kan har interesse i. Et fremmed, fiendtlig land kan for eksempel være Kina, Nord Korea eller Venezuela.

Alle digitale kommunikasjonsplattformer som har forbindelser til et slikt land, vil da være forbudt og bruke. Myndighetene vil da direkte begrense amerikanske borgeres rett til å ytre seg fritt, noe som går imot det første grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven. Det vil i første omgang ha gjelde over en million amerikanere.

Og ikke nok med det. Om man bruker en VPN for å komme seg på en forbudt utenlandsk kommunikasjonsplattform, eller en forbudt utenlandsk nettside, vil man kunne bli bøtelagt opp til 10 millioner kroner og få eiendom inndradd. Eller bli dømt til fengsel i 20 år. 20 år!

Enkelte politikere har nå snudd. Tidligere medlem av Representantenes Hus, Ron Paul beskriver loven som en Patriot Act på steroider.

Les også: Cyberforsvar burde bli egen forsvarsgren

Advarsel til Norge

Senator Mark Warner, hovedforfatteren bak Restrict Act, har vært ute ved flere anledninger og beroliget det amerikanske folk. Loven er rettet mot fremmede, fiendtlige land og deres teknologiselskap, ikke amerikanske borgere.

Flere har også påpekt at frykten for at loven slår ned på all VPN-bruk er overdrevet og at loven først og fremst vil være et våpen mot dem som utgjør en reell trussel mot USA.

Men flere akademikere, politikere og aktivister er ikke beroliget. Det burde de heller ikke være. Slik loven er skrevet er Restrict Act et klart ekko fra Patriot Act. For å virke handlekraftige vil USAs myndigheter nok en gang framlegge en vag lov som gir for mye makt til overvåking og spionasje av egne borgere.

Det som nå skjer, burde være en advarsel. Fra tidligere har allerede PST store fullmakter til overvåkning på nett. En gang kan det hende debatten om forbud mot utenlandske apper kommer til Norge. Spesielt nå som TikTok skal investere milliarder i norske datasentre.

Det mest sørgelige er at USA er på vei til å bli akkurat det Kina og Nord-Korea er: Et autokrati som begrenser ytringsfriheten og overvåker egen befolkning.

Kan det skje i USA kan det skje her. Vi er advart.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.