Peter Higgs – higgspartikkelens far er død

Peter Higgs er død 94 år gammel. Higgs forutså higgsbosonet i 1964, og fikk bekreftet teorien i 2012 da partikkelakseleratoren i CERN påviste partikkelens eksistens.

Higgsbosonet er elementærpartikkelen som indirekte gir masse til alle andre elementærpartikler. Partikkelen er assosiert med higgsfeltet som fyller universet og gir partikler masse. Higgsbosonet overfører effekten av higgsfeltet til kvarker og elektroner, som dermed får masse. Ifølge standard elektrosvak teori kan alle elementærpartikler absorbere noe av energien som er assosiert med higgspartikkelen og dermed fremstå som massive.

47 år

Higgs postulerte higgsbosonet eksistens i en artikkel 19. oktober 1964. Etter det skulle man lete etter partikkelen i 47 år, og det var først med den 27 kilometer lange sirkelformede tunellen CERN i Geneve, at man skulle klare å påvise partikkelens eksistens. I partikkelakseleratoren sendes protoner rundt i nesten lysets hastighet.

Higgsbosonet som kan oppstå i en brøkdel av et sekund når protonene kolliderer, eksisterer ikke lenge nok til at man kan observere bosonet direkte. Istedet er det restproduktene som dannes når partiklene omdannes til andre partikler man har sett. Men det er nok til å vite at Higgsbosonet faktisk eksisterer.

Peter Higgs mottok i 2013 Nobelprisen i fysikk, sammen med belgiske Francois Englert som også bidro med arbeid som ledet til oppdagelsen. Higgs sovnet stille og rolig inn i sitt hjem i Edinburgh mandag 8. april etter en kort periode med sykdom, skriver Universitetet i Edinburgh.

En beskjeden mann

Higgs var kjent som en beskjeden, men bemerkelsesverdig mann.

En spesielt begavet forsker som med sin visjon og fantasi har beriket vår kunnskap om verden som omgir oss.

Les mer

Peter Mathieson, rektor ved Universitetet i Edinburgh

Higgs likte ikke oppmerksomheten forskningen ga ham. Da det i 2012 ble kjent at man hadde klart å påvise Higgsbosonets eksistens, satt han og spiste ørretsuppe på et sted i Leith i Edinburgh. En tidligere nabo skal ha gitt ham beskjeden på veien hjem.

Gudepartikkelen

Higgsbosonet blir ofte omtalt som gudepartikkelen. Men det kommer egentlig av en spøk. Higgspartikkelen var så vanskelig å oppdage at fysiker og nobelprisvinner Leon Lederman ønsket å kalle den «goddamn particle» i sin kommende bok. Da han ikke fikk lov til det, kalte han den «god particle». Og navnet satte seg.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.