Cyberforsvar burde bli egen forsvarsgren

Det amerikanske forsvaret behøver en helt egen forsvarsgren fokusert på cyberforsvar. Det hevder en stor gruppe tidligere militære ledere og sikkerhetseksperter.

Den syvende forsvarsgren

Søndag 26. mars overleverte den frivillige organisasjonen Military Cyber Professional Association en orienteringsrapport om cyberforsvar til den amerikanske kongressen.

I rapporten legger MCPA fram syv argumenter for det de mener er et svært pressende behov for det amerikanske forsvaret; et eget cyberforsvar. Dette burde skje ved framleggelsen av årets National Defense Authorization Act, loven som regulerer det amerikanske forsvarsbudsjettet.

USA har i dag seks grener i deres forsvar: Hæren, luftforsvaret, marinen, marinekorpset, kystvakten og romforsvaret. MCPA oppfordrer myndighetene til å opprette en syvende gren, kun dedikert til cyberforsvar.

Denne nye grenene vil ha vervede soldater og ansatte som ikke tilhører noen av de andre grenene.

Les også: Ray Kurzweil tror vi oppnår udødelighet innen 7

Nåværende enhet er ikke nok

Det amerikanske forsvaret har allerede en egen enhet som arbeider med cyberforsvar, U.S Cyber Command, men enheten er underlagt hæren. MCPA påpeker i sin rapport at om cyberforsvar virkelig skal ha effekt, må en egen gren opprettes.

Les mer

At MCPA leverer sin rapport på dette tidspunktet er nok ikke tilfeldig. Digital sikkerhet og cyberforsvar blir stadig mer aktuelle tema for amerikanske politikere. Det er vind i seglene for tilhengere av forbud mot apper som TikTok i USA, og det er stadig større frykt for russiske og kinesiske hackerangrep.

Lederen av U.S Cyber Command vitnet i en kongresshøring tidligere i år. Det gjorde også lederen av forvaltningsorganet National Security Agency. Begge påpekte at det burde brukes mer penger på cyberforsvar, men at en økning i antall personell er en like god løsning.

Skulle USA vedta opprettelsen av en ny cyber-forsvarsgren trenger de ikke se lengre enn til sin allierte Norge. Her til lands ble en egen forsvarsgren, Cyberforsvaret, etablert allerede i 2012.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.