Coroner ber teknologiselskap ta grep etter selvmord

En britisk coroner mener Amazon og Google må ta ansvar etter tragisk selvmord. Selvmordet kunne ikke blitt gjennomført uten hjelp fra internett, hevder han.

Kjøpte gift og inngikk selvmordspakt

Det var 23. mai 2021 at 43 år gamle Chloe Macdermott endte sitt eget liv. Hun var gift og hadde slitt med depresjon en periode før selvmordet inntraff.

Coroner Paul Rogers gjennomførte likundersøkelsen og konkluderte raskt at det var et selvmord. Men Rogers ble oppmerksom på måten Macdermott hadde gjennomført selvmordet.

Macdermott døde etter å ha inntatt et giftig middel. Paul Rogers syntes det var rart at Macdermott hadde fått tilgang til middelet og valgte derfor å rapportere selvmordet videre til en undersøkelsesjury i London.

Undersøkelsen avslørte både hvordan Macdermott hadde fått tilgang til middelet og hva hun gjorde dagene før selvmordet.

Det giftige middelet hadde Macdermott kjøpt på Amazon og det hadde blitt sendt fra USA i posten. Hun hadde også vært aktiv på ulike nettforum hvor hun hadde undersøkt ulike måter å begå selvmord på.

På forumet kom hun i kontakt med to andre som også ønsket å ta sitt eget liv. De tre inngikk en pakt der de oppfordret hverandre til å gjennomføre selvmordet, noe Macdermott gjorde kun to timer etter at hun sist var i kontakt med de to.

Les også: Tesla-hackere låser opp «Elon-modus» i Model 3: Gir full selvkjøring

Er Google og Amazon medansvarlige?

I kjølvannet av undersøkelsen leverte Paul Rogers en rapport til både Google og Amazon 23. desember 2023. Han påpeker i den hvordan selskapene kan forhindre fremtidige, like situasjoner. Rogers har fremhevet to sentrale punkter der han håper både teknologiselskapene og britiske myndigheter kan ta grep.

Les mer

For det første må det være tydeligere restriksjoner på forum lik de Macdermott oppsøkte. Som Rogers nevner er det ingen alderskontroll eller reklame på forumene om hvordan man kan søke ordentlig hjelp.

For det andre må det bli strengere kontroll over hvilke type midler som blir kjøpt via Amazon og importert til Storbritannia.

Etter britisk lov må selskap som mottar en rapport lik den Rogers har skrevet svare innen 56 dager. Verken Google eller Amazon har foreløpig gitt noe svar.

Trenger du noen å snakke med? Kontakt Mental Helse på 116 123.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.