Marsjerer for mindre skjermbruk i barneskolen

Opprop mot mindre skjermbruk på barneskolen

Søndag 14. mai klokken 1300 er det duket for demonstrasjon for mindre skjermbruk i barneskolen på Eidsvolls plass i Oslo.

Demonstrasjonen holdes på Eidsvolls plass og blant appellantene er blant andre Ane Dahl Torp. Demonstrasjonen 14. mai har noen kjernesaker:

Ane Dahl Torp holder appell søndag 14. mai. (Ill: Wikipedia)
  • Mindre og mer regulert skjermbruk på barneskolen.
  • Gjør bruken av digitale læremidler målrettet.
  • Aldersgrense for 1:1, slik at de yngste alderstrinn på skolene skjermes.
  • Bring tilbake skolebøkene til klasserommene.
  • Oppretthold reklameforbudet i undervisningen.
  • Lekser primært i tradisjonelle skolebøker.

Facebook-gruppen Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen har på kort tid fått nesten 16 000 medlemmer og jevn oppmerksomhet i mediene. Skjermbruk har vært skrevet om i mange år, men saken fikk for alvor ben å gå på etter at gruppens oppretter, Siri Sjøgren Selmer skrev en kronikk i Dagsavisen. Etter det rant det inn medlemmer i gruppen.

At lærer Fredrik Øyestad delte sine bekymringer over egne elevers skjermbruk i et innlegg på Facebook, ga snøballen ytterligere fart. Enkelte av Øyestads elever var oppe i 59 timer mobilbruk i uken. Allerede i januar hadde saken stor oppmerksomhet og siden har den vært på dagsorden. Nå har Kjell Ingolf Ropstad lagt frem et representantforslag som ber om mindre og mer ordnede former for skjermtid på barneskolen, som skal opp i Stortinget.

Les også: Tidlig eksponering for skjerm gir svekkede kognitive funksjoner

Signer opprop

Det digitale oppropet mot mindre skjermbruk, er forfattet av Facebook-gruppeadministrator Siri Sjøgren Selmer, og har omtrent 4000 signaturer på opprop.net.

Selmer sier til Teknokratiet at det er viktig at folk stiller opp siden det skal stemmes over et ganske godt dokumentert forslag på Stortinget den 16. mai.

Det er stort at dette faktisk kommer opp i Stortinget. Jeg vet ikke om folk har tatt inn over seg hvor stort det er, men mange har knotet med å få saken på dagsorden i årevis, uten å lykkes. Det at denne gruppa ble til har fått politikere til å åpne øynene. Men de er fortsatt ikke våkne. Kommer nok mennesker på demonstrasjon kan vi klare å vekke dem også!

Dette er en kjempesjanse. Vi kan være med på å skape politikk. Gjøre en forskjell. Og det for barna våre. De viktigste vi har. Hvor mange ganger i livet får vi den sjansen?

Siri Sjøgren Selmer,

Synes du saken er fornuftig, kan du vise det ved å signere oppropet. Føles temaet ekstra viktig, kan du melde deg inn i Facebook-gruppen og møte til demonstrasjon søndag 14. mai.

Er det egentlig så farlig med skjerm?

Teknokratiet har tidligere skrevet flere artikler om skjermenes påvirkning på barns utvikling: I en studie ved National University of Singapore fulgte forskere 437 barn over en periode på ni år. Resultatene viste at tidlig eksponering for skjerm, gir svekkede kognitive funksjoner senere i livet.

Les mer

Idag bruker mange barn skjermer før de kan gå. Barnas hjerne vokser raskt fra fødsel til tidlig barndom, og er svært plastisk de første leveår. Den prefrontale cortexen i pannelappen vokser dog saktere. Dette er delen av hjernen som tar seg av problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og adferdsregulering (kognitive funksjoner).

En tregere utvikling av prefrontal cortex er gunstig, fordi barnet skal tilegne seg ferdigheter over et lengre tidsrom etterhvert som det vokser. Men det naturlige tempoet kan se ut til å la seg forstyrre av hyppig skjermbruk.

I tillegg kommer de sosiale aspektene.

Les også: Den ekte zombie-apokalypsen er her

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.