Tidlig eksponering for skjerm gir svekkede kognitive funksjoner

studie Singapore skjerm barn sosiale medier

I en studie ved National University of Singapore fulgte forskere 437 barn over en periode på ni år. Resultatene viste at tidlig eksponering for skjerm, gir svekkede kognitive funksjoner senere i livet.

Fra november 2010 til mars 2020 samlet forskerne data om barna på tre tidspunkt: Da de var 12 måneder, 18 måneder og 9 år gamle. Ved 12 måneders alder ble foreldrene bedt om å oppgi hvor mye skjermtid barna hadde i ukedagene og i helgene.

Deretter ble barna kategorisert i fire grupper: De som brukte skjerm mindre enn én time om dagen, de med én til to timer skjerm, de med to til fire timer, og de som brukte skjerm i mer enn fire timer om dagen.

Ved 18 måneder undersøkte forskerne barnas hjerner med elektroencefalografi og registrerte hjerneaktivitet ved å se på elektriske impulser.

Kognitive funksjoner

Barnets hjerne vokser raskt fra fødsel til tidlig barndom. Men den prefrontale cortexen i pannelappen vokser saktere. Dette er delen av hjernen som tar seg av problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og adferdsregulering (kognitive funksjoner).

En tregere utvikling av prefrontal cortex er gunstig, fordi barnet skal tilegne seg ferdigheter over et lengre tidsrom etterhvert som det vokser. Men det naturlige tempoet kan se ut til å la seg forstyrre av hyppig skjermbruk.

Med et bombardement av blinkende lys, lyder og raske sceneskift overstimuleres barns hjerne og utviklingen forhastes. I feil retning.

Det å tolke en hyppig strøm av intens informasjon krever enorme ressurser. Det gir lite overskudd av kapasitet til den viktige møysommelig egenutviklingen, der kognitive og eksekutive funksjoner modnes.

Tidlig bruk av skjerm er synlig ved niårsalderen

Ikke overraskende viste målingene ved niårsalderen at barna med mest skjermtid, hadde mer endret hjerneaktivitet og flere kognitive funksjonsfeil enn barna med mindre skjermtid. Disse barna har vanskeligere for å styre impulser og følelser, beholde konsentrasjonen, og løse komplekse oppgaver.

Det å tolke avansert innhold på todimensjonale flater, som er utviklet for eldre barn og voksne, og som virker ukjent og av ‘fantastisk natur’, krever ekstreme kognitive ressurser og prosesser.

Forskerne påpeker at funnene i studien støttes av tidligere studier, der man har vist at små barn har vanskeligheter med å tilegne seg informasjon fra todimensjonale skjermer.

Les også: IQ svekkes av Internett og sosiale medier

Flere studier trenges omgående

Selvom forskerne har justert for sosioøkonomiske faktorer, påpeker de at det brennkvikt trengs flere studier for å avgjøre hvorvidt barn født i familier som tillater mye skjerm fra tidlig alder, er predisponert for svekkede kognitive funksjoner.

Tidlig eksponering for skjerm gir svekkede kognitive funksjoner senere i livet
Dagens barn og unge er prøvekaniner i et enormt eksperiment (red.anm.). (Ill: Hessam Nabavi/Unsplash)

I et land som Singapore, hvor foreldre jobber mye og barna eksponeres for skjermer hyppig, enten om det er til lekser eller underholdning, er det viktig å studere og forstå påvirkningen av skjermtid på utviklingen av barnas hjerner.

Les mer

Professor Micheal Meany, SICS.

6-18 måneder gamle eksponeres 2-3 timer om dagen

I studien som er publisert på JAMA Network den 30. januar, skriver forfatterne Evelyn C. Law, Meredith X. Han og Zhuoyuan at barn mellom 6 og 18 måneder gjennomsnittlig eksponeres for skjerm i 2-3 timer om dagen.

Dette til tross for at American Academy of Pediatrics ikke anbefaler skjermmedier før 18 måneder. AAP gjør dog et unntak for videsamtaler. WHO anbefaler ikke skjermtid i det hele tatt, for barn under to år.

Spesielt er det evnen til å fokusere og de kognitive funksjonene som lider mest av tidlig skjermbruk. Mental helse inngår i disse funksjonene.

Disse funksjonene utvikles raskt over de første fire leveår, mens hjernen er svak for miljøpåvirkning. Overstimulans fra innhold på todimensjonale flater som barna i realiteten ikke en gang forstår ordentlig, stjeler barnets kapasitet til læring og naturlig utvikling.

I Norge går deler av debatten om skjermbruk på om det er antall timer brukt på skjerm, eller typen innhold som er avgjørende for om det er skadelig eller ikke.

Selvom denne studien ikke direkte beviser det ene eller det andre, er trolig både overdreven skjermbruk og konsum av forkvaklet innhold skadelig. Og derfor er det viktig at det opplyses om faren ved skjermbruk.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.