«Retten til å reparere» innføres in Colorado

I Colorado har lokalpolitikere godkjent en lov som gir delstatens bønder retten til å reparere sitt eget utsyr. Det er en stor seier for USAs bønder og kan bane vei for flere lovendringer

Viktig lov for landbruket

Landbruket er viktig i Colorado, og utgjør den nest største inntektskilden for delstaten. Colorados bønder er mangfoldige, og produserer alt fra hvete til mais og salat.

Likevel er det buffet som er viktigst. Over 2,6 millioner kyr har sitt hjem i Colorado, som bidrar til både kjøtt og melkeproduksjon. Innenfor produksjonen av ull er Colorado blant de største leverandørene i hele USA.

Disse bøndene har ledet an i kampen for et lovverk som gir den såkalte «retten til å reparere». Kilden til kampen ligger i at produsenten av landbruksutstyr, spesielt traktorer og skurtreskere, fram til nå har hatt monopol på deler, verktøy og dataprogram som er nødvendige for å gjennomføre reparasjoner.

I takt med at landbruksutstyr har blitt mer teknologisk avansert, har også behovet for profesjonell teknisk kompetanse blitt større.

Bøndene i Colorado har derfor vært avhengige av at teknikere fra, for eksempel John Deer, reiser ut til gårdsbruk for å utføre reparasjoner og servicearbeid. Dette har vært både dyrt, ineffektivt og har i mange tilfeller forsinket produksjon.

Med «Consumer Right To Repair Agricultural Equipment» godkjent, kan bøndene gjøre mer av dette arbeidet på egenhånd, enten på gårdene deres eller på verksteder opprettet av produsentene.

Les også: «Way of The Future Church» skulle tilbe kunstig intelligens

Delte meninger

Det har i lang tid vært stor pågang i USA for at forbrukerne skal få økte muligheter til å reparere produktene de har kjøpt. Presset har etter hvert kommet fra høyere hold. I 2020 fikk Federal Trade Commission (FTC) ordre fra president Joe Biden om å legge fram reguleringen som forhindrer selskap å begrense reparasjoner av produktene deres.

Les mer

Loven som nå er godkjent i Colorado virker til å dele politikerne. Mens de fleste demokratene i Colorados delstatsforsamling var positive, var enkelte republikanere mindre begeistret. De er delt mellom støttespillere på landsbygda og de store økonomiske interessene til utstyrsprodusentene. Enkelte har også utrykket uro for at bønder skal misbruke muligheten de nå har og gjennomføre reparasjoner de ikke er kompetente til.

Retten til å reparere i flere bransjer?

Fra før har ti amerikanske delstater innført lignende lover, men Colorado er først ut til å innføre en så inngripende «retten til å reparere»-lov.

Enkelte har lurt på om dette kan være love som baner vei for andre og lignende «retten til å reparere»-lover. Det har lenge vært et økende press på Apple, Samsung og Microsoft for å innføre lignende praksiser.

I EU-parlamentet ble en «retten til å reparere»-lov godkjent i 2020. Den var spesifikk rettet mot teknologibransjen og kan bli lovfestet i Norge.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.