Landbruk

«Retten til å reparere» innføres in Colorado

I Colorado gir en ny lov bønder retten til å reparere sitt eget utsyr. Det kan bane vei for flere lovendringer