studie

Skjerm gjør oss dummere.
IQ svekkes av Internett og sosiale medier

En studie fra USA viser at gjennomsnittlig IQ ble svekket mellom 2006 til 2018.

studie Singapore skjerm barn sosiale medier
Tidlig eksponering for skjerm gir svekkede kognitive funksjoner

Lar du barna bruke mobilen når du er sliten? Det kan få konsekvenser.