Bildegenerering kan føre til mer lidelse enn vi kan forestille oss

Det er blitt farligere å dele bilder av barna etter inntoget av kunstig intelligens. Utviklingen kan føre til mer lidelse enn vi våger å forestille oss. Saken var først publisert i Vårt Land 14. desember.

KI brukes til å lage nakenbilder

Sjokket slo ned i småbyen Almendralejo i september da det ble avdekket at ungdommer brukte kunstig intelligens til å lage falske nakenbilder av jenter helt ned i elleveårsalderen. Ungdommene fant først bilder av jenter på sosiale medier før de brukte et kunstig intelligens-program for å gjøre jentene «avkledd».

Dette er en prosess relativt lik det den norske influenseren Linnea Løtvedt opplevde i august. Justisminister Emilie Enger Mehl gav da uttrykk for uro for hvordan kunstig intelligens (KI) kan brukes til å skape falske nakenbilder.

Flere i Storbritannia advarer nå mot ny utvikling i denne skremmende trenden. Organisasjonen UK Safer Internet Centre melder at de opplever en vekst i henvendelser fra skoler. Skolene melder om elever som bruker kunstig intelligens til å lage grafiske bilder som fremstiller overgrep mot barn.

I følge UKSICs leder, Emma Hardy, er bildene av skremmende god kvalitet. Organisasjonen Internet Watch Foundation har også advart mot at omfanget av KI-genererte overgrepsbilder begynner å komme ut av kontroll.

I en nylig gjennomført undersøkelse fant man over 3000 ulovlige KI-genererte overgrepsbilder, bare i Storbritannia. Alle var tilgjengelig på nettet.

Les også: ChatGPT er blitt lat og OpenAI vet ikke hvorfor. Her er én hypotese

Utviklingen i Norge

Det er foreløpig ingen dokumenterte tilfeller av norske ungdommer eller barn som har brukt KI til å produsere overgrepsmateriale eller nakenbilder. At det nå ropes varsko fra andre europeiske land, burde likevel være en alvorlig vekker for Norge.

Leder av seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos, Katrine Olsen, forteller at de har merket hvordan tematikken diskuteres i overgrepsforum de overvåker.

I februar i år ble en norsk mann dømt for besittelse av animerte bilder som seksuelt fremstilte barn, og i juli ble en svenske dømt etter å ha forsøkt å konstruere KI-generert overgrepsmateriale. Dette er med andre ord en uhyggelig utvikling tett på vårt eget samfunn.

Folkeopplysning må til

Norske myndigheter har en plikt til å opplyse befolkningen om hvilke konsekvenser produksjonen av slike bilder har. Samtidig må voksne opplyses om hvor risikabel bildedeling på internett er.

De nevnte eksemplene fra Spania og Storbritannia har omfattet ungdommer som bryter loven uten at de kanskje tenker på konsekvensene. Det må tydelig kommuniseres at besittelse av falske bilder vil kunne rammes av straffeloven § 311. Og er man over 18 år, blir man straffeforfulgt på lik linje med andre voksne.

Det må også bli tydelig for foreldre at det er blitt farligere å dele bilder på nett etter inntoget av kunstig intelligens. UNICEF, Redd Barna og Barnevakten har lenge formidlet at voksne bør være svært forsiktige med bildene de deler av egne og andres barn.

Nå risikerer man i verste fall og dele bilder som brukes i produksjon av falske KI-bilder som fremstiller overgrep. Dette er bilder som raskt spres på nettet og ses av både fremmede og overgripere.

Les mer

Er vi ikke forberedt, vil denne problematikken treffe det norske samfunnet som et sjokk.

KI kan resultere i lidelse

Skal vi forhindre en slik utvikling i Norge må politi, politikere, myndigheter og andre med påvirkningskraft komme på banen. Politiet har tidligere iverksatt gode holdningskampanjer rettet mot ungdom og oppførsel på internett, for eksempel undervisningsopplegget Delbart.

Datatilsynet på sin side har produsert den informative nettsiden dubestemmer.no som retter seg mot både foreldre og voksene. Lignende informasjon om KI-bilder må også komme og det må understrekes tydelig hvor utrolig destruktiv denne utviklingen er.

Mange er begeistret for hvordan kunstig intelligens kan brukes i skolen og offentligheten. KI har utvilsomt mye potensiale og vil ha en betydelig påvirkning på livene våre. Men nå som KIs mange skyggesider kommer frem i lyset må det opplysning til for å forhindre at skyggesidene ved KI vokser ut av kontroll og fatale feil blir gjort.

Er vi ikke preventive og forberedt vil denne problematikken treffe det norske samfunnet som et sjokk. Det kan føre til mer lidelse enn vi våger å forestille oss.

Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer!


Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.