AI Act politisk godkjent av EU

Den Europeiske Union har politisk godkjent AI Act. Loven er blant verdens første med mål å regulere bruken kunstig intelligens.

Dette er saken:

  • EU har politisk godkjent AI Act
  • Loven vil ta for seg hvordan KI kan brukes i EU
  • EUs ledere er begeistret for loven

Klart reglement for bruken av kunstig intelligens

Medlemmer av Europaparlamentet, Europakommisjonen og Europarådet annonserte lørdag 09. desember at de var kommet til politisk enighet om en lov som vil regulere bruken av kunstig intelligens.

Loven heter AI Act og har vært debattert og under behandling siden april 2021.

Hovedvekten i AI Act er regulering for hvordan KI kan brukes, og ikke brukes. Med loven godkjent vil retningslinjene være klare for hvordan KI kan benyttes med EUs rettigheter og verdier respektert.

Med loven godkjent vil EU ligge foran andre aktører som også vil satse på kunstig intelligens, inkludert USA og Kina. I de siste forhandlingsfasene var det spesielt bruken av kunstig intelligens innenfor politi og rettsvesen som sto i fokus.

Bruken av ansiktsgjenkjennings-teknologi er blant annet et tema som ennå ikke helt er avgjort, men vil bli debattert videre.

Loven vil sannsynligvis ikke være gjeldene og i effekt før 2025.

Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked, er svært fornøyd.

Les også: Googles Gemini er av den forsiktige typen

Les mer

EU-ledere er svært fornøyde

Den politiske enigheten som nå er oppnådd betyr at EU aldri har vært nærmere et klart regelverk for bruken av KI.

En uttalelse fra Ursula von der Leyen, Europakommisjonens president, er tydelig på at dette vil være svært positivt for den videre utviklingen av Europa.

Videre påpeker von der Leyen at hun håper AI Act vil bli til inspirasjon for resten av verden og at EU vil fortsette samarbeidet med G7, OECD og FN.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.