Ray Kurzweil

Ray Kurzweil med ny bok: Evig liv innen 2029

I The Singularity is Nearer skriver Kurzweil om hvordan KI kommer til å endre menneskets biologi. Snart vil vi vi kunne reversere aldring.

Ray Kurzweil udødelighet.
Ray Kurzweil tror vi oppnår udødelighet innen 7 år

Kunstig intelligens er ifølge Ray Kurzweil, nøkkelen til udødelighet og et nødvendig skritt på veien mot singularitet i 2045.