5g

Nancy Faeser
Vesten re-evaluerer forholdet til Kina: Tyskland gransker 5G-komponenter

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser sier at alle kinesiske komponenter som er installert i landets 5G-nettverk, er under granskning.