Vesten re-evaluerer forholdet til Kina: Tyskland gransker 5G-komponenter

Nancy Faeser

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser sier at alle kinesiske komponenter som er installert i landets 5G-nettverk, er under granskning. Det skjer i forbindelse med at Berlin vurderer sitt forhold til sin største handelspartner Kina.

«Vi må beskytte våre kommunikasjonsnettverk.»

Nancy Faeser til Sonntag.

Faeser sier at Tysklands granskning av Kinas 5G-teknologi, har tre hovedprioriteringer: Identifisere risiko, unngå farer og unngå å gjøre seg avhengig.

Ifølge Reuters, som har snakket med en kilde i regjeringen, har det vært vurdert å forby visse komponenter fra kinesiske selskaper som Huawei og ZTE i telekommunikasjonsnettverkene. Regjeringen bekymrer seg for selskapenes nære bånd til Beijings sikkerhetstjenester, og at fremtidens mobile nettverk kan gi kinesiske spioner og sabotører tilgang til essensiell infrastruktur.

Les også: Montana vil innføre totalforbud mot TikTok

En talsmann for den kinesiske ambassaden i Tyskland sier at granskningen er en del av en årelang vestlig kampanje mot Huawei av anti-kinesiske krefter. Han forsikrer at Huawei håndhever lover og reguleringer i landene de opererer i og understreker at det aldri har vært bevist at Huawei’s utstyr utgjør noen sikkerhetsrisiko.

Talsmannen kaller avgjørelsen om å granske forhastet og sier at Huawei har vært gode på sikkerhet i Tyskland og globalt i over tyve år. Han hevder at ethvert forbud mot kinesisk utstyr i telekommunikasjonsnettverk «bryter økonomiske lover og prinsippet om rettferdig konkurranse». Han mener man bør ha en objektiv og faktisk diskusjon om hvordan risiko i cyberspace kan begrenses.

Les mer

Vesten kritiske til Kinesisk teknologi

Flere land bekymrer seg for Kinas inntreden i 5G-nettverk rundt om i verden, og vurderer tiltak. Det samme gjelder flere lands reguleringer av TikTok. Om nasjonal sikkerhet er en motivasjon eller et påskudd for å utestenge kinesisk teknologi av andre grunner, er verdt å stille spørsmål ved.

Hva som kommer ut av Tysklands gransking og om det er noe å bekymre seg for, vil bli spennende å se. Finner de snusk kan det påvirke deres forhold til Kina på lengre sikt.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.