Kunstig intelligens vil påvirke 40% av alle arbeidsplasser og øke ulikhet

Det internasjonale pengefondet mener at nesten halvparten av globale arbeidsplasser vil påvirkes av KI. Ulikheten mellom folk vil også øke, advarer pengefondet.

Fremtidens arbeid

Det internasjonale pengefondet (IMF) har som hovedmål å sikre internasjonal økonomisk samarbeid. Organisasjonen, som er underlagt FN, er blant de viktigste i verden og arbeidet deres inkluderer også grundige analyser av globale økonomiske trender.

I rapporten Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work, legger presenterer IMFs forskere resultater fra undersøkelser de har gjort om hvordan den fremtidige verdensøkonomien vil påvirkes av kunstig intelligens.

IMF er gjennom rapporten tydelig på to hovedpunkter:

For det første vil KI vil ha effekt på et stor antall arbeidsplasser.

I industrialiserte land anslår IMF at så mye som 60 prosent av alle arbeidsplasser vil påvirkes av KI. Av disse arbeidsplassene vil ca halvparten være påvirket i en negativ forstand, som betyr at de kan erstattes eller utfases av KI.

I utviklingsland er ikke prosentene like store. IMF beregner at 40 prosent av arbeidsplasser vil påvirkes i voksende økonomier (eksempelvis Brasil og India), mens sikra 26 prosent av arbeidsplassene vil påvirkes i lavinntektsland.

Totalt anslår IMF at 40 prosent av alle verdens arbeidsplasser vil bli påvirket av KI.

For det andre vil KI føre til større global ulikhet.

Som IMF påpeker er ikke inntoget av kunstig intelligens likt noe verden har sett tidligere. I motsetning til automatisering lik den som skjedde under den industrielle revolusjon vil KI også påvirke arbeidere med høy utdanning.

Dette skaper en uvanlig situasjon hvor de med høyere utdanning både kan synke og øke i inntekt. Enkelte arbeidsplasser kan bli simplifisert av KI til den grad at ikke like mye arbeidskraft er nødvendig. På den andre siden kan spesial-kompetanse bli så høyt etterspurt at enkelte yrker får høyere lønn.

Effekten av dette kan bli mindre etterspørsel etter arbeidskraft og langt større forskjell i hva man kan forvente av lønninger i yrker som krever høyere utdanning. På sikt vil dette skape større ulikhet mellom folk.

Les mer

Les også: Barnehages investering i smart-skjermer skaper furore blant foreldre

Tilpassingsevne vil være avgjørende

Som lederen i IMF, Kristalina Georgieva, påpeker ser det dessverre ut til at KI vil gjøre forskjellene større mellom folk. Georgieva advarer videre at myndighetene i ulike land må ta grep for å forhindre at KI skaper større økonomisk ulikhet og ustabilitet.

Først og fremst frykter hun og IMF at eldre arbeidstakere og utviklingsland vil få problemer med å henge med i utviklingen. Å være tilpasningsdyktige blir derfor helt essensielt i fremtiden.

Bekymringene til Georgieva og IMF er ikke de eneste dystre spådommene som har kommet de siste årene. Storbanken Goldman Sacks meldte i 2023 at arbeidskraft tilsvarende trehundre millioner arbeidsplasser kan forsvinne.

IMF er derimot ikke utelukkende bekymret. Om land klarer omstilling vil ikke like mange falle utenfor arbeidsmarkedet. Større, felles reglement, lik foreslåtte EU ACT, vil også kunne være til hjelp for å sikre at alle har en lik forståelse om hva som er tillatt og ikke.

Som IMF skriver: «KI-alderen nærmer seg og vi har fortsatt makten til å sørge for at den vil være fordelaktig for alle.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.