Nytt fusjons-gjennombrudd: Et skritt nærmere ubegrenset ren energi

Forskere har klart å gjenta fusjons-tenning igjen og igjen. Det viser at fusjon fungerer og at vi nærmer oss ubegrenset gratis energi.

En av utfordringene ved fusjon er å få reaktoren til å selvantenne slik at prosessen holdes i gang av seg selv, og generer mer energi enn den koster. Det klarte forskere i 2022. Etter tiår med prøving og feiling.

Nå har de vist at de klarer det igjen. Og igjen.

I et laboratorium på størrelse med en fotballstadion fyrte forskerteamet ved Lawrence Livermore National Laboratory i California av 192 lasere mot en frossen pellet av hydrogenisotoper på størrelse med et pepperkorn. Inni kjernen er det høyere trykk og temperaturer enn på solen.

Les også: Nå kan kunstig intelligens lese tanker

Resultatet er 89 prosent mer energi ut, enn inn. Reaktoren gir ikke mer energi enn nok til å koke en kanne kaffe, men forsøket viser at fusjon virker. Teknologien representerer en helt ny æra innen energi.

Oppskalerer man maskinen kan man med fusjon få så godt som ubegrenset ren energi. Det høres utrolig ut, og det er det. Fusjon er selve energiteknologiens hellige gral.

Årets progresjon. (Ill: Nature)

Kort fortalt er fusjon en kjernefysisk reaksjon der to atomer smelter sammen for å danne ett større atom. Når to hydrogenatomer fusjoneres til ett heliumatom frigjøres store mengder energi. Det nye atomet har litt mindre masse; noe av massen omdannes til energi i prosessen.

I solen og andre stjerner skjer fusjon kontinuerlig. Det er denne reaksjonen som holder solen i gang.

Ett års progresjon

Det er ikke mer enn et år siden teamet klarte å skape «tenning» som ga mer energi enn det forbrukte, for første gang. Siden har de klart å gjenskape prosessen minst tre ganger.

Les mer

Fusjon har mange fantastiske fordeler. Prosessen etterlater seg ikke problematiske mengder langlivet radioaktivt avfall, slik fisjon gjør. Fusjon skjer ved å fusjonere hydrogen som vi har massevis av her på jorden (vann, litium), kontra fisjon som krever langt mer spesifikke isotoper (uran). Det er heller ingen risiko for nedsmelting av reaktorer. I det hele tatt er det omtrent bare gode ting med fusjon.

Stor optimisme

Nå har det amerikanske energidepartementet bevilget 40 millioner dollar til et program som skal bidra til utvikling av avansert fusjon. Det ville ikke ha skjedd uten NIFs suksess.

Fusjon er sett på som det 21. århundrets viktigste prosjekter. Nå vet man at det er mulig. Neste skritt er å utvikle teknologien til et nivå hvor det lar seg gjøre å bygge en fullskala reaktor.

Den store spøken om fusjon går ut på at teknologien alltid er ti år unna. Kanskje, kanskje stemmer det iår.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.