Ber Biden ta grep: Urettferdig behandling av amerikanske teknologiselskap

Amerikanske politikere mener teknologiselskap forskjellsbehandles i Europa. Nå ber de president Joe Biden ta grep.

DMA og DSA

I et felles brev ber 22 medlemmer av Representantenes hus at presidenten Joe Biden ta grep. Representantene mener at amerikanske teknologiselskap forskjellsbehandles i Europa.

I brevet blir det fremhevet at loven Forordning om digitale markeder/Digital Markets Act (DMA) forskjellsbehandler amerikanske teknologiselskaper. Loven ble i 2022 godkjent samtidig med Forordning om digitale tjenester/Digital Services Act (DSA).

Lovene har som mål å regulere teknologiselskapene som er så store at de kan påvirke andre selskap gjennom sine avgjørelser. Loven skal sikre rettferdighet i de europeiske digitale markedene.

Les også: Nytt fusjons-gjennombrudd: Et skritt nærmere ubegrenset ren energi

På listen over «gatekeepers»

Som en del av DSA-loven har EU utarbeidet en liste over seks selskap som er såkalte «gatekeepers». Dette er selskapene som utgjør helt essensielle koblinger mellom næringsliv og forbrukere gjennom plattformene og nettsidene de eier.

De seks gatekeeper-selskapene er Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, og Microsoft. Dette er teknologiselskap som har over 45 millioner brukere, eller benyttes av over 10.000 bedrifter.

Les mer

Oversikten EU har laget over de såkalte gatekeeper-selskapene og deres underselskaper.

Kun et av selskapene på gatekeeper-listen, ByteDance, har ikke amerikanske eierskap.

I brevet skrevet til president Biden hevdes det at dette er en urettferdig behandling av amerikanske teknologiselskaper. Representantene påpeker i brevet at flere svært sentrale teknologiselskap, eksempelvis Samsung, ikke er ansett som en «gatekeeper».

DMA slik den nå er innført diskriminerer amerikanske selskaper urettferdig, klarer ikke å beskytte forbrukere eller øke konkurransen, og gjør til slutt USA mindre globalt konkurransedyktig og mindre sikker

Brev fra 22 medlemmer av Representantens hus til president Joe Biden. Datert December 15, 2023

Verken Det hvite hus eller Europakommisjonen har foreløpig kommentert brevet eller uttalelsene.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.