Går AI ACT for langt?

Begeistringen for AI Act er stor. Men går lovverket for langt i sitt forsøk på regulering av kunstig intelligens?

Historisk lovforslag

Fredag 09. desember annonserte EU at det var politisk enighet for godkjennelsen av AI ACT.

Lovverket tar til orde for at bruken av kunstig intelligens tydelig skal reguleres og at klare retningslinjer skal ligge til grunn for hvordan KI kan benyttes i EU.

For å sikre at dette skjer vil loven kreve at de som utvikler KI-modeller må overlevere dokumentasjon som inkluderer opplæringsmetoder og opplæringsdata. Loven gir også gi brukere klagerett og vern mot diskriminering.

Brudd på disse reglene kan føre til bøter på flere hundre millioner kroner.

Les også: Kunstig intelligens formerer seg uten menneskelig innblanding

AI Act kan gi «katastrofale konsekvenser»

Til tross for begeistringen AI Act har skapt er det likevel flere som mener loven går for langt. Blant dem er en av EUs mektigste personer, Frankrikes president Emmanuel Macron.

President Macron er tydelig på at reguleringen av KI er nødvendig, men at AI Act kan skape mer problemer enn det løser.

Som Macron påpeker er det et globalt KI-kappløp. Reguleringen som kommer kan potensielt bremse utvikling og innovasjon i Europa.

Det vil gjøre konkurransen med Storbritannia (som ikke vil bli påvirket AI Act), USA og Kina svært vanskelig. Macrons bekymringer er muligens ikke så overraskende tatt i betraktning at Frankrike er blant landene i Europa som satser mest på KI.

Daniel Friedlaender fra Computer & Communications Industry Association, frykter også at de mest talentfulle utviklerne vil forlate Europa. Dette vil på sikt også være skadelig for hele den europeiske økonomien.


Dessverre ser hastigheten ut til å ha seiret over kvalitet, med potensielt katastrofale konsekvenser for den europeiske økonomien.

Les mer

Daniel Friedlaender, CCIA Europe.

Les også: Kunstig intelligens formerer seg uten menneskelig innblanding

Bedrifter er også urolige

Andre som nå utrykker mer uro enn begeistring over AI Act er France Digitale, som reppsenter flere europeiske start-ups.

France Digitale hevder at reglementet er veldig streng og at det vil være vanskelig å konkurrere med andre bedrifter når de blir nødt til å oppgi opplæringsmetodene.

Vi etterlyste ikke å regulere teknologien som sådan, men å regulere bruken av teknologien. Løsningen som brukes av Europa i dag, er å regulere matematikk, noe som ikke gir mye mening.

France Digitale

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.