Datatilsynets bøtelegging av Meta får internasjonal oppmerksomhet

Datatilsynets kamp mot Meta får oppmerksomhet verden over. Enkelte påpeker derimot at sanksjonene har svært lite å si i det store bildet.

Brudd på personvernlover

14. juli fattet Datatilsynet et vedtak hvor de bekreftet at Meta har benyttet seg av ulovlig adferdsbasert reklame. Kort forklart betyr dette at Datatilsynet mener at Meta bryter loven gjennom innsamling av persondata fra deres brukere.

Meta bruker den innsamlede persondataen til direkterettet markedsføring på sine plattformer, spesielt Facebook og Instagram. Datatilsynet mener at Meta samler inn for mye persondata, og at denne praksisen er ulovlig.

Meta har ikke gitt tegn på at de ønsker å endre praksisen. Tilsynet valgte derfor 7. august og vedta en tvangsmulkt (bot, red. amn) på én million kroner dagen, fra og med 14. august.

Meta har fra starten hevdet sin uskyld og bedt det norske rettsvesenet ta saken. 22 og 23. august ble saken behandlet i Oslo tingrett.

Les også: Engelsk politi installerte KI-kamera langs motorveier. Det har vært en kjempesuksess

Datatilsynet har blitt verdenskjent

Det har vekket mye oppmerksomhet at et forvaltningsorgan i et lite land som Norge, velger å gå til kamp mot et av verdens største teknologiselskap.

Nyhetene omtales i Storbritannia, USA, Kina, India og Tyskland. Saken følges også at store nyhetsbyråer som Reuters.

Tobias Judin, seksjonssjef ved Datatilsynets internasjonale seksjon, siteresi aviser som The Guardian og i store amerikanske TV-kanaler som ABC og Fox.

Til tross for fascinasjonen over Datatilsynets standpunkter, er det mest gjengående temaet hvilke implikasjoner eventuelle dommer i Norge kan ha for Meta internasjonalt.

Datatilsynets vedtak har bakgrunn i en bestemmelse gjort av det irske datatilsynet, Data Protection Commission, som påpekte at Meta måtte få kontroll over persondatainnsamlingen deres innen juni for å komme ajour med EU-lovverket.

Dersom Norge og Datatilsynet tar saken videre til det europeiske databeskyttelsesbyrået (European Data Protection Board), kan det ha store følger for Meta og deres arbeid i Europa.

Ikke alle imponeres

Til tross for at Datatilsynet får mye oppmerksomhet, er det enkelte som påpeker at deres sanksjoner mot Meta har lite betydning.

Les mer

På nettstedet Reddit, og den svært populære sub-redditen r/technology, omtales saken, men Reddit-brukerne er ikke imponert. Flere viser til at Meta, et selskap verdt over 700 milliarder kroner, knapt vil merke Datatilsynets bøter.

«Om 20.000 år er Meta konkurs!», skriver en bruker.

X (tidligere Twitter) får derimot Datatilsynet mye ros. Et sitat som har begynt å sirkulere kommer fra regjeringsadvokat Hanne Inger Bjurstrøm Jahren:

Det Meta ber om, er at retten skal utsette iverksettelsen av et vedtak som forbyr dem å gjøre noe ulovlig,

Regjeringsadvokat Hanne Inger Bjurstrøm Jahren

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.