svindel

Amerikanske ungdommer lures av nettsvindel langt oftere enn voksne

Unge internettbrukere i USA svindles langt oftere enn foreldrene deres. Å vokse opp med internett ser ikke ut til å være en avgjørende faktor.