Sundar Pichai

Sundar Pichai, leder av Google, taler til WEE i Davos.
Sundar Pichai kritiseres etter offentliggjøring av lønn

Sundar Pichai får kritikk etter at lønnen hans ble offentliggjort. Internt i Google utrykkes frustrasjonen på ulike måter.