singularitet

Ray Kurzweil udødelighet.
Ray Kurzweil tror vi oppnår udødelighet innen 7 år

Kunstig intelligens er ifølge Ray Kurzweil, nøkkelen til udødelighet og et nødvendig skritt på veien mot singularitet i 2045.