ombruk

OK: data ombruksfabrikk
Tilstede på Oslos nye ombruksfabrikk

Nydalen Fabrikker skal bli en «ombruksfabrikk» hvor gjenbruk og sirkulær økonomi står i fokus. Håpet er at dette også vil inkludere gjenbruk av IT-utstyr.