Linus Tech Tips

Linus Tech Tips sjokkert over ChatGPT
Tech-Linus sjokkert: ChatGPT lurer et menneske til å løse CAPTCHA

ChatGPT er i stand til å lure mennesker til å utføre oppgaver den selv står fast ved. Dersom blir sluppet løs.