klima

ChatGPT kan ha brukt like mye strøm som 175 000 husstander
ChatGPT kan ha brukt like mye strøm som 175 000 husstander

I januar rapporteres det at ChatGPT hadde 590 millioner besøk. Det har en miljøkostnad.