ChatGPT kan ha brukt like mye strøm som 175 000 husstander

ChatGPT kan ha brukt like mye strøm som 175 000 husstander

Med den store etterspørselen etter kunstig intelligens må vi regne med et enda høyere energiforbruk i fremtiden. Ifølge Kasper Ludvigsen kan ChatGPT ha brukt like mye strøm som 175 000 husstander i januar. Med et økende omfang og flere KI-aktører på banen blir forbruket et vesentlig innhugg i strømøkonomien.

Ludvigsen skriver i en artikkel på Medium at det er vanskelig å beregne ChatGPTs karbonfotavtrykk fordi serverne er lokalisert i forskjellige land på ukjente steder. Hvor intenst fotavtrykk strømbruk har, varierer etter hvor strømmen kommer fra. Å regne ut hvor mye strøm ChatGPT bruker er mye lettere.

590 millioner besøk i januar

I januar rapporteres det at ChatGPT hadde 590 millioner besøk. Siden OpenAI ikke oppgir hvor mye strøm de bruker, tar Ludvigsen utgangspunkt den lignende chattetjenesten Bloom. Bloom har 176 milliarder parametre, mens ChatGPT har 175 milliarder. Men med flere forespørsler enn Bloom, skriver Ludvigsen at ChatGPT sannsynligvis krever mindre strøm per spørring.

Les også: Snart er ChatGPT over alt

Det er vanskelig å anslå eksakt hvor mye strøm ChatGPT kan ha brukt, ettersom OpenAI heller ikke sier noe om hvor mange spørringer hver unike bruker foretar seg i snitt, men det totale regnskapet ser ut til å havne på mellom 1 168 200 KWh and 23 364 000 KWt.

Slik ser estimatene til Kasper Groes Albin Ludvigsen ut.

Det tilsvarer opp mot 175 000 danske husstander på det meste eller én 7,5W lyspære i 19 050 år.

Les mer
Mann bruker mobiltelefon i Nepal.

Etisk forsvarlig?

Ludvigsen spør seg derfor om gevinsten er stor nok til at det er etisk forsvarlig å inkorporere språkmodeller som ChatGPT i søkemotorer som for eksempel Bing, slik Microsoft nå har gjort. Det betyr nemlig å oppskalere brukermassen og strømbruken ytterligere.

Ludvigsen understreker at kalkylen er svært usikker ettersom OpenAI, Microsoft og andre store selskaper gir ut svært lite informasjon om hva som foregår bak den kunstige intelligensen.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.