hurtigmat

McDonald’s har åpnet en helautomatisk restaurant. Er dette framtiden for hurtigmatkjedene?

McDonald’s har åpnet en helautomatisk restaurant. Mange frykter hvordan dette kan påvirke framtiden til de ansatte i hurtigmatkjeden.