Hawley

Vil innføre aldergrense for bruk av sosiale medier

Amerikansk senator vil legge fram lovforslag som setter aldergrense for bruk av alle sosiale medier. Loven vil også sette klare krav til teknologiselskapene.