gjennombrudd

Superleder ved romtemperatur
Ny superleder kan revolusjonere nesten all teknologi

Forskere ved universitetet i Rochester hevder å ha skapt et materiale som er superledende ved romtemperatur.