Ny superleder kan revolusjonere nesten all teknologi

Superleder ved romtemperatur

En superleder er et materiale som overfører energi uten tap. I fysikken er det en tilstand med med absolutt ingen elektrisk motstand eller magnetisk frastøting.

I 1911 oppdaget man for første gang at kvikksølv hadde null motstand under den ekstreme temperaturen 4,15 K. Altså 4,15 grader over det absolutte nullpunkt. Siden har den hellige gral vært en superleder som er stabil uten ekstreme temperaturer og høyt trykk. Nå kan det se ut som at forskere har funnet akkurat det.

Gjennombrudd

Forskere ved universitetet i Rochester i staten New York hevder de har funnet et nytt superledende materiale som er stabilt ved romtemperatur og som ikke krever så vanvittig høyt trykk som andre superledere.

Vanligvis forsvinner en del av energien som varme når man overfører strøm fra et sted til et annet. Om det nye materialet virkelig er superledende ved romtemperatur kan det få enorme konsekvenser for hvordan energi lagres og overføres.

Gilbert Collins sier i filmen under at med et slikt superledende materiale også kan få tog til å sveve, slik at man kan flytte folk fra den ene siden av landet til den andre, nesten uten tilførsel av energi. Det ville kunne revolusjonere elbiler, medisinsk bildediagnostikk, gi oss raskere datamaskiner, overlegen røntgen, og til og med bedre fusjonsreaktorer.

‘Rød materie’

De fleste metaller og legeringer blir superledende ved et par grader kelvin. Derfor pleier man å si at et materiale går over i en superledende tilstand, fremfor at det er superledende.

Forskerne kaller materialet for ‘rød materie’ siden det går fra blått til rosa når det blir superlende, og senere til rødt når det går ut av den superledende tilstanden. Materialet er laget av det sjeldne metallet lutetium i en gassblanding av 99 prosent hydrogen og én prosent nitrogen.

Les mer

Ifølge forskerne er ‘rød materie’ superledende ved 20 grader og under et trykk på 10 000 atmosfærers trykk. Det er 10 000 ganger så høyt trykk som ved havoverflaten og høres selvfølgelig voldsomt ut. Men faktisk er det ikke helt uvanlig å fremstille teknologi under uvanlig høyt trykk. ‘Rød materie’ holder seg innenfor det anvendbare.

Møter skepsis

Dessverre møter nyheten skepsis siden samme forskergruppe i 2020 publiserte en artikkel om en lovende superleder, som senere ble trukket tilbake. Den gangen ble det stilt spørsmål om hvorvidt dataene var riktige og om forsøket var mulig å gjenta.

Men ukens oppdagelse er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature og virker likevel lovende. Nyheten ble lagt frem tirsdag for en fullsatt sal på et forskermøte i Las Vegas.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.