digital valuta

FedNow: Første skritt mot en digital valuta?

I april ble det digitale betalingssystemet FedNow lansert. På sikt skal den fase ut mye av kontantbetalingene i USA.