ChatGPT kan ha blitt brukt i titusenvis av vitenskapelige studier

Britisk forsker hevder at ChatGPT er brukt i titusenvis av studier. Bruken av språkmodeller innen forskning blir stadig vanligere.

Overraskende resultater

Universitetsbibliotekar Andrew Gray har oppdaget resultater han selv beskriver som overraskende. Gray, som til vanlig arbeider ved University College i London, analyserte i fjor over fem millioner vitenskapelige artikler.

Gray la merke til at det var en voldsom vekst i bruken av enkelte ord. Prosentvis kunne Gray se at bruken av ord som meticulously (omhyggelig) hadde økt 137 prosent.

Bruken av ordet intricate (innviklet) hadde økt 117 prosent og bruken av commendable (prisverdig), hadde økt 83 prosent.

Gray kom raskt til en konklusjon: titusenvis av forskere bruker språkmodeller som ChatGPT til å «pynte» på språket sitt.

Ettersom artikler og studier sendes inn i språkmodeller som ChatGPT, «lærer» programmene etter hvert hva som oppfattes som godt språk. Overdrevet bruk av slike ord er, med andre ord, blitt etablert som godt forskerspråk på engelsk.

Gray estimerer at minst 60.000 vitenskapelige studier ble skrevet med hjelp av ChatGPT i 2023, men legger til at det er svært få eksempler på studier som er skrevet kun av språkmodeller.

Les også: Kinesiske SenseTime lanserer stor språkmodell som banker GPT-4 Turbo

Bruk av språkmodeller er vanlig innen forskning

Resultatene fra Andrew Grays undersøkelser burde ikke overraske. Det er svært mange eksempler på studier der forfatterne tydelig har benyttet seg av språkmodeller.

Les mer

En kinesisk studie om lithium-batterier ble i 2023 publisert i tidsskriftet Surfaces and Interfaces som utgis av forlaget Elsevier. Det var derimot åpenbart at artikkelens til introduksjon var skrevet av ChatGPT siden den var nærmest identisk med en israelsk studie publisert i tidsskriftet Radiology Case Reports, som også eies av Elsevier.

I følge professor Delgado Vázquez ved Pablo de Olavide-universitetet i Spania, er bruken av ChatGTP mest utbredt blant forskere som behersker engelsk dårlig. Vázquez sier han gjerne skulle visst hvilke studier de uvennlige ordene har sine oppfinnelser fra.

Ordet delve (utgrave) har økt med 0.01 prosent innenfor engelskspråklige medisinske studier etter ChatGPTs lansering. At forskere bruker språkmodeller som ChatGPT, er blant de eneste forklaringene.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.