Romantikk holder ikke – med AI skal sydkoreanske kvinner gjøres gravid

Tilliten til ny teknologi står sterkt i Syd-Korea. Når kvinnene ikke lenger blir gravid med naturmetoden tyr myndighetene til kunstig intelligens.

Syd-Korea har tatt ny teknologi i bruk for å bekjempe den lave fødselsraten i landet. Ved hjelp av big data og maskinlæring skal landet få bukt med fertilitetsproblemene. Til tross for at regjeringen har gjort en rekke grep for å få opp befolkningstilveksten, har fødselsraten fortsatt å falle og nærmer seg nå null. 

For å nå målet om å stabilisere fødselsraten går koreanske helsemyndigheter nye veier og har investert i kunstig intelligens som en del av et forskningsprosjekt som forventes å bringe situasjonen under kontroll.

Prosjektet tar for seg vellykkede graviditeter for par med infertilitetsdiagnoser. Ideen er å studere vellykkede graviditeter til tross for at parenes infertilitetsdiagnoser, og utvikle maskinlæring på optimering av embryoforhold for svangerskap.

Såfremt programmet gir de ønskede resultater i praksis vil forskerne i første omgang ta for seg utvalgte områder på forsøksbasis før de implementerer erfaringene i landet som helhet. 

Lederen for Syd-Koreas fertilitetsprogram, Son Moon-keum, sier de står overfor store utfordringer. Dette er for de aller fleste et privat område, men det er sunne embryoer som har det største ansvaret for vellykket resultat. 

«Gjennom AI-analyse av data fra den faktiske behandling av infertilitet forventer vi å utvikle optimal behandling.”

Les mer

Son Moon-keum

Det er mange årsaker til lave fødselsrater i Syd-Korea. Redusert antall ekteskap, lenger tid mellom ekteskapsinngåelse og graviditet og høyere alder er blant de mest fremtredende. 

Omkring 16 prosent av unge sydkoreanske kvinner har fått konstatert infertilitet. I 2018 hjalp det statlige støtteprogrammet mot infertilitet frem omkring 2,8 prosent av barna i landet. Antallet var omkring 8973 nyfødte, ifølge Health Insurance Review & Assessment Service. Tallene er steget de seneste tre år til omkring 10,6 prosent og 28 699 spedbarn på landsbasis.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.