Israel

Misinformasjon om både Israel og Hamas sprer seg på internett

Videoer fra de pågående angrepene i Israel og Gaza sprer seg på internett og sosiale medier. Mye av informasjonen er både villedende og feilmerket