IQ

Skjerm gjør oss dummere.
IQ svekkes av Internett og sosiale medier

En studie fra USA viser at gjennomsnittlig IQ ble svekket mellom 2006 til 2018.