genteknologi

Vil produsere 30 000 babyer årlig i baby-fabrikk

– Kan være 10-15 år unna virkelighet.