3D-hus

Vil fremtiden være i 3D?

3D-printing kan brukes til alt. Det kan by på mange muligheter, men bekymringer finnes likevel