Bryterne kommer tilbake?

Stadig flere bilprodusenter går vekk fra berøringsskjermer og installerer knapper og brytere i sine biler. Noen mener at «skjermtiden» nå begynner å nærme seg en slutt.

Gammel og ny teknologi

Selv om berøringsskjermer er noe de fleste forbinder med moderne biler, har faktisk teknologien eksistert lenge. 1986 Buick Riviera var den første bilen som brukte berøringsskjermteknologi med en såkalt CTR-skjerm.

Likevel er det i moderne tid at bruken av berøringsskjermer har eksplodert. Spesielt Tesla og Volkswagen har satset på teknologien, og over 99 prosent av nye biler produsert i dag har en form for berøringsskjerm installert. Dette er en trend som har gått i takt med at berøringsskjermteknologi anvendes stadig mer i samfunnet.

Mobiltelefoner, nettbrett og TV-skjermer har alle kvittet seg med knapper og brytere. Dette er en utvikling framstilt som både nødvendig og progressivt, men når det gjelder bilteknologi har nå enkelte bilprodusenter, som Hunyadi, kommet på andre tanker.

Les også: Starship nådde 39 kilometers høyde før den eksploderte over Mexicogolfen

Tar oppmerksomhet vekk fra veien

Berøringsskjermer, som i utgangspunktet skulle være en forenkling av bilen, har blitt et stort problem for mange. Flere melder at berøringsskjermteknologien tar mye av oppmerksomheten til sjåføren, som skaper både trafikkfarlige situasjoner og en dårligere kjøreopplevelse. Dette er en problematikk som også har skapt bekymring i Norge.

En omfattende undesøkelse utført av det svenske bilmagasinet Vi Bilägare konkluderer med at dette faktisk stemmer. Vi Bilägare testet 11 bilder utfra et såkalt Human-Machine Interface-barometer. Undersøkelsen var spesielt fokusert på tidsbruken i enkle oppgaver, som å bytte radiostasjon eller justere AC-anlegget.

Bilene med manuelle knapper og brytere var suverent bedre. I snitt tok en oppgave med brytere 10 sekunder og gjennomføre, mot 45 sekunder på en berøringsskjerm. Det var rett og slett mye enklere og betraktelig mindre tidsbruk når brytere ble trykket på.

Les mer

Trend i endring?

Flere har nå begynt å stille spørsmål med bruken av berøringsskjermer i både biler og andre produkter. Sir Jony Ive, Apples tidligere designsjef, sa i et intervju fra 2022 at han mente berøringsskjermteknologi kom til å miste popularitet snart.

Det svært ironiske er at det virker til at berøringsskjermer, som en gang var et tegn på luksus, nå blir sett på som noe de rikeste kan kjøpe seg bort fra. Den nyeste Porsche Cayenne (verdsatt til godt over en million) vil ha en kombinasjon av skjerm og brytere. Det samme gjelder Fords nyeste SUV, Bronco Raptor.

Som Drew Millard skriver i The Atlantic: «Knapper er blitt bourgeoisie.»

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.