Vær på vakt! Britiske myndigheter advarer om spionasje på LinkedIn.

Etterretningstjenestene MI5 og FBI advarer LinkedIns brukere. Forsøk på industrispionasje skjer ofte på det sosiale nettverket.

Populært og mye brukt

LinkedIn ble grunnlagt i 2003, og er i dag blant de største sosiale nettverkene i verden. Nettverket, fokusert på næring,- og arbeidslivsprofilering, brukes over 310 millioner personer over hele verden.

Nettstedet er også svært viktig for jobbsøkere, og bedrifter som ønsker seg enkel markedsføring på internett.

Les også: Amerikanske ungdommer lures av nettsvindel langt oftere enn voksne

LinkedIn brukes i industrispionasje

Britiske og amerikanske myndigheter kommer nå med en klar advarsel til LinkedIns brukere: vær på vakt. Britiske MI5 bekrefter at over 20.000 britiske LinkedIn-brukere har blitt kontaktet av personer som arbeider for kinesiske myndigheter.

Fenomenet ble meldt om i august, men etterretningstjenestene i Storbritannia og USA letter nå sløret på omfanget.

MI5s leder, Ken McCallum, sier at så mye som 10.000 britiske bedrifter er i risikosonen. Dette er ofte fordekte operasjoner, hvor ulike LinkedIn-bruker tar kontakt med bedrifter for å prøve å lære hemmeligheter og andre sensitive opplysninger.

Klare mål for spionasjen

Ken McCallum påpeker at denne formen for industrispionasje ikke bare kommer fra Kina, men også Iran og Russland. Et sentralt likhetstrekk er derimot hvilke type bedrifter, og personer, som forsøkes lurt gjennom LinkedIn.

Les mer

Det er tydelig at spionasjeforsøkene retter seg mot bedrifter og intuisjoner som arbeider med teknologi og innovasjon. Bedrifter som arbeider med kunstig intelligens, kvantemekanikk eller syntetisk biologi, er særlig utsatt.

Lederen for amerikanske FBI, Christopher Wray, har påpekt at omfanget bare ser ut til å øke. I følge Wray har FBI over 2000 pågående etterforskninger knyttet til forsøk på industrispionasje gjennom LinkedIN.

Det er ikke mange år siden LinkedIn var utsatt for et stort hackerangrep, og millioner av passord kom på avveie.

Teknokratiet er å finne på LinkedIn. Anbefaling er vår er likevel: Vær varsom, bytt passord ofte!

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.