Selvkjørende biler har preget bybildet i San Fransisco. Snart kan det bli enda flere av dem

Lokale myndigheter i California gir grønt lys for flere selvkjørende biler. Tek-selskaper er fornøyde, men mange frykter for sikkerheten til delstatens innbyggere.

Utvidelse kan bety flere førerløse biler

Torsdag 10. august godkjente Californias etat for offentlige tjenester, California Public Utilities Commission (CPUC), en utvidelse som vil gi flere selskaper i delstaten muligheten til å drifte selvkjørende biler.

Selvkjørende biler har blitt et relativt vanlig syn i San Fransisco de siste
årene. Byen, kjent som base for den amerikanske teknologiindustrien, har
tillatt rundt hundre slike biler. De har hovedsakelig fungert som drosjer og
fått kallenavnet «Robot-taxier

Fram til nå har det vært klare restriksjoner for selskapene som har eid slike biler. Restriksjonen har blant annet begrenset antallet, hvor de kan kjøre, betalingssystemer og hvilke tidspunkt de har lov til å operere.

Med utvidelsen CPUC nå har godkjent vil det bli langt færre restriksjoner for robot-taxiene.

Det er foreløpig kun to selskaper som har lisens til drifte slike robot-taxier: Cruise, eid av General Motors, og Waymo, eid av Google.

Nå som utvidelsen er godkjent vil de kunne øke antallet biler, og etterhvert muligens få konkurranse fra både Lyft og Uber.

Les også: Banker og finansselskaper får milliardbøter i USA etter bruk av krypterte meldingstjenester

Teknologi splitter befolkningen

Til tross for at bilene anses som et betydelig gjennombrudd for bilindustrien,
har deres tilstedeværelse ført til mye debatt i San Fransisco og de nærliggende
områdene.

Bilene har vært involvert i flere trafikkulykker og uheldige episoder. Kanskje de sterkeste protestene mot utvidelsen kommer fra San Fransiscos nødetater. Det har blitt meldt om over 600 hendelser de siste to årene hvor selvkjørende biler enten har plutselig stoppet midt i trafikken, eller stått i veien for utrykninger.

San Fransiscos brannsjef, Jeanine Nicholson, deltok på høringen CPUC holdt før etaten gjennomførte avstemmingen.

Jeg er ikke imot teknologi. Jeg er for sikkerhet.

Les mer

Jeanine Nicholson, Brannsjef i San Fransisco

San Fransiscos taxi-sjåfører har også protestert mot utvidelsen. Sjåførene frykter at de vil bli blant de første yrkesgruppene som forsvinner fullstendig på grunn av kunstig intelligens.

San Fransiscos innbyggere er også delte i synet på de selvkjørende bilene.

I juli startet aktivistgruppen Safe Streets Rebels en organisert protest
hvor aktivistene plasserte kjegler på bilenes pansere. Dette forhindret bilenes
sensorer i å fungere, som i praksis gjorde dem strandet.

Likevel er det andre som påpeker potensialet i de selvkjørende bilene. Interessegruppen Safer Roads For All mener de selvkjørende bilene kan revolusjonere biltrafikk til det bedre, og at det kun er griske politikere som står i veien for utviklingen.

Uavhengig av hva man mener er det ikke tvil om at utvidelsen kan føre til en enorm endring av Californias trafikkbilde og sette delstaten i sentrum for den videre utviklingen av teknologien.

Om Kyle Vogt, lederen av Cruise, får rett, vil det om kort tid være tusenvis av robot-taxier i San Fransisco.

Ansvarlig redaktør: Ole Magnus Kinapel.
Ta kontakt på desk(at)teknokratiet.no
© 2023 Teknokratiet.